David Garner: It’s All The Rage. 11 – 27 September 2014. Open Wednesday – Saturday 12.30 – 5.30pm / 11 – 27 o Fedi. Ar agor Mercher- Sadwrn 12.30 – 5.30yh


David Garner is an installation artist known for his use of found objects and overtly political themes. At Arcadecardiff he presents a series of emotive and disturbing works, most of which have not been seen in Wales, that reflect the current political climate. Garner will be present throughout the exhibition to discuss the themes within these works.

“Although these works are not new, they are as relevant now, as when they were made, which demonstrates that certain abhorrent issues are ever present in our society.”

Welsh artist Ivor Davies has described Garner as “one of the few, one of the most important artists in Britain”. Garner received the Eisteddfod Ivor Davies Award, for work that conveys the spirit of activism in the struggle for language, culture and politics.

Garner’s 2013 exhibition, Shift, at Newport Art Gallery, was launched by a public demonstration against the proposed closure of the city’s temporary exhibition programme. Garner created a special artwork, A Case of the Great Money Trick, which was inspired by the campaign against the gallery closure. A limited edition artist publication was also created to coincide with the exhibition which included the essay “Shifting and Shaking” by critic and writer Hugh Adams. Adams describes Garner as “a considerable narrator: his objects’ stories are tragedies – of events, situations, feelings, strivings and usually, failings… he shows society’s deliberate inhumanity, its clear, deliberate and cynical viciousness.”

Artist gosodwaith yw David Garner sy’n cael ei adnabod am ei waith â themâu gwleidyddol amlwg a’i ddefnydd o ddeunyddiau wedi eu darganfod.Yn Arcadecardiff, mae’n cyflwyno cyfres o waith emosiynol a chythryblus – gan gynnwys nifer o ddarnau sy’n cael eu dangos am y tro cyntaf yng Nghymru – sy’n adlewyrchu’r sefyllfa wleidyddol sydd ohoni. Bydd Garner yn bresennol trwy gydol yr arddangosiad i drafod themâu ei waith.

“Although these works are not new, they are as relevant now, as when they were made, which demonstrates that certain abhorrent issues are ever present in our society.”

Disgrifwyd Garner fel “one of the few, one of the most important artists in Britain” gan yr artist Ivor Davies. Enillodd Garner wobr Ivor Davies yn Eisteddfod Meirion a’r Cyffiniau, 2009  am waith cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru. 

Roedd arddangosfa Shift gan Garner, Oriel Gelf Casnewydd 2013 yn ganlyniad o wrthdystiad gan y cyhoedd yn erbyn cynllun i gau’r rhaglen arddangosfeydd dros dro. A Case of the Great Money Trick oedd enw’r gwaith hwn gan Garner, wedi ei ysbrydydoli gan yr ymgyrch i gadw’r oriel ar agor. Fe gyhoeddodd argraffiad cyfyngedig i gyd-fynd â’r arddangosfa a oedd yn cynnwys y traethawd “Shifting and Shaking” gan y critig a llenor Hugh Adams. Mae Garner yn cael ei ddisgrifio gan Adams fel “a considerable narrator: his objects’ stories are tragedies – of events, situations, feelings, strivings and usually, failings… he shows society’s deliberate inhumanity, its clear, deliberate and cynical viciousness.”

3 Comments Add yours

 1. discordion says:

  I’d love to be part of this, even just as a standby at the exhibition. He’s been very inspirational to my work.

  Liked by 1 person

 2. discordion says:

  Reblogged this on discordion {Artist Ian Pritchard} and commented:
  https://arcadecardiff.co.uk/2014/09/05/david-garner-its-all-the-rage-11-27-september-2014/

  I’d love to be part of this, even just as a standby at the exhibition.

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s