In Audible: The Baroque Cello Project Gosodiad sain a fideo yn canolbwyntio ar cello baroc wedi ei wneud gan waith llaw, gan ddathlu yr hyn a roir o’r neilltu, yr hyn na glywir ddigon, yr hyn na sylwir arno fyth.

PERFFORMIADAU AM DDIM

Dydd Iau 23 Hydref        6.00-8.00yh

( noson agoriadol gyda pherfformiad cyhoeddus cyntaf y cello am 7.00yh)

Dydd Sadwrn 25 Hydref 1.00-1.30yh

Dydd Sadwrn 1 Tachwedd 1.00-1.30yh

Dydd Gwener 7 Tachwedd 1.00-1.30yh

CROESO I BAWB

ARCADECARDIFF, Queens Arcade, Heol y Frenhines, Caerdydd, CF10 2BY. (lawr llawr ger New Look)

Dydd Iau 23 Hydref- Dydd Sad Hydref

11.30yb- 5.00yh (ar gau Dydd Sul, Llun a Mawrth)

Ychydig dros flwyddyn yn ôl fe wnaeth cerddor gomisiynu “luthier” i greu cello Baróc o waith llaw ac fe recordiwyd y broses drwy gyfrwng delweddau a sain gan roi’r prif sylw i’r elfennau cynhyrchu dibwys ac anghlywedig.

Mae “The Baroque Cello Project” yn osodiad gyda phwyslais ar sain. Cyflwynir y cello yma gyda’i sain yn ei amgylchynu.

O ganlyniad i symudiadau gan y “luthier” a’r cerddor mae sain y cello yn newid, o sŵn defnydd crai y pren yn ystod cynhyrchiad yr offeryn i alawon y cynnyrch gorffenedig. Mae siafins y pren yn troi i mewn i gerfluniau unigryw. Mae lluniau symudol a sain yn gwahanu i alluogi bod pob cyfrwng yn canolbwyntio ac yn dod yn bwyslais ar lonyddwch eu hunain.

Mae pob agwedd ar y prosiect yma yn ceisio portreadu gorgyffyrddiad a llif parhaol y gorffennol, presennol a’r dyfodol gyda’r cello yn wrthrych wrth galon y cyfan. Cwblhawyd y cello ym mis Medi 2014 ac mae’r cyflwyniad yma yn cynnwys perfformiad cyhoeddus cyntaf yr offeryn gan y cerddor a gomisiynodd y gwaith.

Fel y prosiect, nid yw’r cello’n waith gorffenedig. Bydd y prosiect â’r pren yn newid o ganlyniad i amser a lleoliad.

Cewch gyfle i weld a chlywed y cello yma yn Arcadecardiff a chewch ystyried yr efennau sydd fel arfer yn cael ei fwrw o’r neilltu, elfennau sy’n bresennol ym mhob gweithred o gynhyrchu.

Mae “In Audible- The Baroque Cello Project” yn brosiect ar y cyd rhwng Leona Jones (artist), Siôn Dafydd Dawson (cerddor), Adam Winskill (luthier) a Jeff Chapman (fideo).

Byddwn yn bresennol rhywbryd yn ystod yr arddangosiad a gobeithio y gwelwn ni chi yma ar gyfer y gosodiad a’r perfformiadau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s