Mae Ap The Wishboat yn rhan o brosiect Sean Vicary a Steve Knight ar gyfer Arcadecardiff a Gŵyl Caerdydd Gyfoes 2014. Lawrlwythwch yr ap i’ch iPhone neu iPad. https://appsto.re/gb/9CG42.i

Mae Ap The Wishboat yn rhan o brosiect Sean Vicary a Steve Knight ar gyfer Arcadecardiff a Gŵyl Caerdydd Gyfoes 2014.

Lawrlwythwch yr ap i’ch iPhone neu iPad.
https://appsto.re/gb/9CG42.i

Cewch greu “wishboat” eich hunan trwy deipio eich dymuniad, yna ei lansio drwy dapio’r cwch yn y syllwr.

Bydd eich cwch yn cylchdroi cyn teithio tuag at Heol Y Frenhines yng nghanol Caerdydd, lle claddwyd camlas Sir Forgannwg o dan y strydoedd.

Yma caiff eich dymuniadau eu gollwng i greu dymuniad-gwch mwy. Bydd corff y llong yn araf newid wrth i’r ŵyl barhau gan adlewyrchu’r dymuniadau a yrrwyd ati.
Gallwch ddefnyddio’r Ap i weld y cwch go iawn wrth fynedfa Queens Arcade ar Heol Y Frenhines. Ewch at wefanwishboatapp.com i weld y dymuniadau diweddaraf.

Text for Cardiff Contemporary Website

wishboat
Sean Vicary a Steve Knight
Curadwyd gan Arcadecardiff
9 Hydref – 30 Tachwedd 2014

Yn erbyn arwyneb fenisaidd Queens Arcade mae cwch bapur enfawr wedi ei glymu. O dan y cwch tawel claddwyd camlas Sir Forgannwg, wedi ei hen anghofio.
Gellir morio’r cwch gan ddefnyddio’r ap “wishboat” ar iPhone neu iPad.

Defnyddiwch yr ap i greu dymuniadau gan lansio’r cwch ar ei thaith tuag at Heol Y Frenhines. Yma caiff eich dymuniadau eu gollwng i greu cwch mwy. Bydd corff y llong yn araf newid wrth i’r ŵyl barhau gan adlewyrchu’r dymuniadau a yrrwyd ati.
Fe allwch weld y cwch go iawn wrth fynedfa Queens Arcade neu drwy’r ap wishboat. Ewch at wefan wishboatapp.com i weld y dymuniadau diweddaraf.

Lawrlwythwch yr ap yma:
wishboat

Drwy chwarae gyda thema Reveal/Conceal yr ŵyl, mae wishboat yn archwilio i mewn i arwyneb fenisaidd 1870 y rhodfa ac atgofion yr hen gamlas a oedd unwaith yn gysylltiad cyfathrebu hanfodol i’r ddinas.

Proffil Artist

Cydweithrediad rhwng Sean Vicary a Steve Knight yw Tinderfarm.
Mae sgilliau a chefndir Steve mewn meddalwedd cyfathrebu a systemau rhyngweithiol yn golygu ei fod yn cydweithio’n dda gyda sgiliau celf gain Sean. Mae eu hoffter o dechnoleg newydd wedi eu galluogi i greu gwaith cymhellol mewn amryw o gyfryngau.

Sean Vicary
Mae Sean Vicary yn cael ei ddenu i ymchwilio’r cysylltiad rhwng y goddrychol, y gwyddonol a gweddgymdeithasol/hanesyddol lleoliad, yn enwedig lleoliadau cudd neu rai sy’n aneglur. Mae prosiectau diweddaraf Sean yn ymchwilio i’r syniad o ofod a hunaniaeth, yn cyfuno gosodiadau fideo gyda animeiddiad safle benodol. Mae ei waith wedi cael ei ddarlledu yn y DU a’i arddangos ledled byd.
seanvicary.com

Steve Knight
Mae Steve Knight yn datblygu iOS, Android a’r We. Mae’r carwr technoleg yn byw yn yng Ngorllewin Cymru gyda’i deulu hyfryd a gormod o gyfrifiaduron!
steve-knight.co.uk

Lleoliad

Ffrynt Fenisaidd Queens Acade, mynediad Heol y Frenhines CF10 2BY

Dolenni
ARCADECARDIFF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s