David Green: Black Forest gâteau and other works

David Green: Black Forest gâteau and other works. 13/11/14 – 29/11/14
David Green: Mae Black Forest gâteau a gwaith eraill yn arddangosfa cyfrwng cymysg o waith newydd yn archwilio cymyn bywgraffyddol o sut mae digwyddiadau hanesyddol yn ffurfio profaidau personol.
Andalucian Dog 2014 – breezeblock, tsiaen, plastr
Mae tirwedd garw Andalwsia yn lanast o adeiladau anorffenedig wedi eu gwneud o breezeblock gyda agorfeydd diffenestr sy’n dyst o optimistiaeth wedi ei dreulio gan diolfalwch economaidd.

Alien Race  2013 – fideo
Digwyddiad o anghyfiawnder wedi ei weld gan blentyn 12 mlwydd oed yn 1972… mae gwybodaeth newydd yn ymddangos. Achos o farnu cyn wybod y ffeithiau.

The Mighty Hood 2014 – poster print inkjet , fideo, cut out figure.
Mae’r gwaith yn cynnwys defnydd ffilm hyrwyddol ar gyfer ffilm anfodol. Mae’r cyfosod o “internet footage” yn cynnwys darnau or ffilm 1960 “Sink the Bismark”, rhaglen ddogfen wedi ei greu gan griw llong gerllaw.

Yn ystod y 1930au fe wnaeth y llywodraeth oedi gwelliannau ar gyfer plât arfwisg HMS Hood. Ar ôl profion ar y llong, daethwyd i’r casgliad bod y llong yn fregus i ymosodiadau o’r awyr. Er gwaethaf cyflwr gwael y llong fe’i gyrrwyd i rwystro’r llong Almaeneg “Bismark”. Fe suddwyd y Hood ar 24ain o Fai 1941. Dim ond tri o griw’r llong bu fyw.

Black Forrest Gateaux  Collage 2014

Cuddwyd stribyn o 24 lliw rhwng fflapiau papur. Beth ydynt? Beth mae nhw’n cynrychioli? Mae rhai yn fyr a rhai eraill yn hir. Ai negeseuon hieroglyphics ydynt, dealltwyd yn unig gan hil estron? Neu efallai “bar codes” hwylio i gynorthwyo estroniaid i lanio…
********
David Green: Black Forest gâteau and other works. 13/11/14 – 29/11/14

David Green: Black Forrest Gateaux and other works is a mixed media exhibition of new work exploring the biographical legacy of how historical events form personal experience.

Andalucian Dog 2014 – breezeblock, chain, plaster
The harsh Andalucian terrain is littered with unfinished breezeblock constructions with windowless openings that bare witness to optimism blunted by economic malpractice.

Alien Race  2013 – video
An incident of injustice, witnessed by a 12 year old in 1972… Recently discovered information comes to light. A case of judgment before the full facts are known.

The Mighty Hood 2014 – poster inkjet print, video, cut out figure.
The work comprises of movie promotional material for a non-existent film starring Charlie Gilbert a stoker on the Hood and the artists Great Uncle. The trailer montage of internet footage, includes scenes from a 1960’s film ‘Sink the Bismarck’, a documentary recreation and actual footage made by the crew of nearby ship.

During the 1930’s the Government delayed necessary improvements to   the armour platting of HMS Hood.  Tests were carried out on the vessel to assess the ship’s battle worthiness; the conclusion the ship was vulnerable to aerial shellfire.   Despite the poor condition of the ship she was sent into action, her mission to stop the German ship Bismarck.  Inevitably the Hood was sunk on the 24th of May 1941, only three crew members survived.

Black Forest gâteau  2014 Collage
A strip of 24 colours appears hidden between the flaps of some packaging, what are they? What could they represent? some are short and to the point others longer and nuanced. Could they be messages in the form of colour-coded hieroglyphics understood by an alien race amongst us? Or perhaps navigational bar codes to aid an Alien landing…   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s