Submersion/Ymdrochi. Hannah M Morris and/ac Owain Griffiths. 14/01/15 -24/01/15

Submersion/Ymdrochi. Hannah M Morris and/ac Owain Griffiths.
14/01/15 -24/01/15
Open // Ar agor: Wed – Sat // Mer – Sad 12.30 – 5.30
Private View // Noson agoriadol:   16.01.15
Talk // Sgwrs:   23.01.15
Painter-printmaker Hannah M Morris and musician Owain Griffiths collaborate in a cross-media exploration of memory and experience. Over two weeks they will transform Arcadecardiff, recreating their experiences of an isolated, windswept week camped high in the Berwyn Mountains. They aim to communicate the feeling of submersion within that environment, using ink, film, music and photography.
****       Peintiwr-Gwneuthurwr print Hannah M Morris a’r cerddor Owain Griffiths yn cydweithio mewn archwiliad traws-gyfrwng o gof a phrofiad. Dros bythefnos byddant yn trawsnewid Arcadecardiff , ail-greu eu profiadau o wythnos ynysedig , hegar wedi ei gwersyllu yn uchel yn Mynyddoedd y Berwyn. Eu nod yw cyfleu y teimlad o ymdrochi  o fewn yr amgylchedd hwnnw , gan ddefnyddio inc , ffilm , cerddoriaeth a ffotograffiaeth .

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s