By deFault Nikita McBride 20/02/15 – 07/03/15. Wed – Sat // Mer – Sad 12.30 – 5.30

Mae fy ymarfer  artistig yn archwilio’r thema o ffiniau a chyfyngiadau deddfu drwy strwythurau adeiladu sy’n awgrymu caethiwo ac yn ymgysylltu â’r syniad o symudedd a byrhoedledd. Mae fy ngwaith yn archwilio’r fformat rhyngddisgyblaethol sy’n cynnwys collage, ffotograffiaeth, cerfluniau a fideo . Mae buddiannau artistig amrywiol o fewn fy ymarfer yn cael eu hamlygu yn rheolaidd…

Nikita McBride: By deFault – 20/02/15 – 07/03/15 – preview night Friday 20 6 – 8pm. Wed – Sat // Mer – Sad 12.30 – 5.30

By DeFault Nikita McBride 20/02/15 – 07/03/15 – Preview night TOINIGHT Friday 20th 6 – 8pm. My artistic practice explores the theme of boundaries and limitations enacted through building structures that imply entrapment and engage with the notion of mobility and transience. My work explores the interdisciplinary format that comprises collage, photography, sculpture and video….