By deFault Nikita McBride 20/02/15 – 07/03/15. Wed – Sat // Mer – Sad 12.30 – 5.30

Mae fy ymarfer  artistig yn archwilio’r thema o ffiniau a chyfyngiadau deddfu drwy strwythurau adeiladu sy’n awgrymu caethiwo ac yn ymgysylltu â’r syniad o symudedd a byrhoedledd. Mae fy ngwaith yn archwilio’r fformat rhyngddisgyblaethol sy’n cynnwys collage, ffotograffiaeth, cerfluniau a fideo . Mae buddiannau artistig amrywiol o fewn fy ymarfer yn cael eu hamlygu yn rheolaidd trwy gyd-destun gosodiad sydd yn safle-benodol ac yn mynd i’r afael â’r paramedrau pensaernïol ac esthetig y gwagle yn y arddangos, mewn modd fydd yn  ennyn ac yn cyfleu’r prif bryderon yn fy ngwaith. Mae’r pryderon hyn yn faterion goddrychol yn bennaf o amgylch dadleoliad, ymddygiad dynol, awydd, dyheadau, gwrthdaro a gwrthddywediadau. Yn fy ngwaith Rwy’n defnyddio deunyddiau sy’n cyfeirio at y  llafur gwrywaidd ac benywaidd fel bagiau tywod  gwrthrychau domestig a dillad merched, signalau yn gwrthdroad o’r canfyddiad traddodiadol o rolau rhywedd, hunaniaeth a lleoliadau.Mae chwarae rhwng deunyddiau chaled a meddal yn gwasanaethu fel atgof parhaol o freuder y corff a’i ymdrech i symud  tu hwnt i rwystrau a osodir gan fannau gwahanol, sefydliadau, ideolegau neu ei fethiannau ei hun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s