TEMMAH Paramedrau. 9.3 – 14.3. Perfformiad peintio gyda Exoskeleton/ Dogfennaeth Fideo a Digwyddiad Agored.Amseroedd Perfformiad 09.03.15 – 12.03.15. 12 – 2pm. Digwyddiad agoriadol13.03.15 6 – 8pm temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Datganiad Artist:
Perfformiad arbrofol gan ddefnyddio  allsgwerbwd gyda  6 fraich, yn sownd ynghyd â asgwrn cefn sbring plygiedig gyda brwsys wedi ei bolltio at ddiwedd y breichiau sy’n cael eu trochi mewn i bedwar bwced o emwlsiwn llwyd ac yna mewn symudiadau corfforol sydd yn cael ei ystumio fydd yr allsgwerbwd yn cymhwyso’r  paent syth a’r  waliau ty fewn safle siop  yr arcêd.

‘Fel mae un yn wisgo’r allsgerbwd  maen’t  yn ailgyfarfod allu  mudiad yr corff dynol ac ei  gallu i wneud digrifwyr cywrain, hefyd sut mae’r corff yn cael ei orfodi i ailddiffinio ei baramedrau efo’r  integreiddiad hwn a’r groen newydd yma’.

Mewn diwylliant gorllewinol cyfoes nid yw’n cael ei ystyried yn anarferol i gyfathrebu yn unig wrth  ddefnyddio dull o safleoedd rhwydweithio cymdeithasol, e-bost neu ffonau symudol. Drwy’r dulliau hyn mae  cyfathrebu wedi dod yn fwy hygyrch; ond mewn ddefroai datblygiad technolegol  mae rhai synhwyrau yn ddod i darfod ar y ffyrdd newydd o gyfathrebu, megis cyffwrdd ac arogli, (cyswllt wyneb i wyneb). Mae’r perfformiad hwn yn anelu i arbrofi gyda paramedrau y corff dynol a’i hymwybyddiaeth o’r prostheteg a’r argraffnod adnabyddadwy sy’n cyseinio ar ein hamgylchedd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s