”Dani ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd” 20.03 – 04.04.15. Noson Agoriadol 6:00. Mer – Sad 12.30 – 5.30

”Dani ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd”

Llun gwaith gelf gan Bevis Fenner ” Violence of Complicity” 2015

‘Dani ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd”

Arddangosfa Sy’n chwarae gyda hwyl, hap, siawns, anhrefn a threfn …………….

Mae’r teitl yn cyd-fynd â’r disgrifiad ac beth yn union sydd am digwydd? bydd rhaid i chi ddod i gael gwybod………… ..

yr artistiaid ar gyfer y sioe grŵp:

Bevis Fenner (Southampton)http://www.bevisfenner.co.uk

Paul Kindersley (Llundain)http://www.paulkindersley.co.uk

Mark Scott-Wood (Llundain)http://www.markscottwood.com

Jock Mooney (Llundain)http://www.jockmooney.com

a Barrie J Davies (Caerdydd)http://www.barriejdavies.net

Arddangosfa churadu gan yr artist Barrie J. Davies

Anhrefn yw cyfanswm y diffyg sefydliad, ac yn cael ei nodweddi gan anhrefn.  Mae Anhrefn yn hollbresennol, ac mae  pobl yn anghyfforddus gyda’r syniad o bydysawd sydd yn  ymddangos fel mae o ar hap heb unrhyw batrwm neu resymeg amlwg. Nid ydym yn hoffi anhrefn, ac mae yna  dystiolaeth yn ein rheidrwydd dibaid i gategoreiddio popeth i mewn i adrannau wedi’u diffinio’n glir ac ei  hegluro. A phan mae  ffenomen anesboniadwy yn  cyflwyno ei hun, rydym yn troi at grefydd am atebion  i’r dirgelion dirifedi sy’n ffynnu. “Mae angen i bobl i coilio fod  y gellir cipolwg ar ordor yn gedru cael ei weld drwy  yr anhrefn o ddigwyddiadau” (Gray).  Ond gallant dweud, fel y ardystio drwy gydol hanes, mae’r rhain cipolwg byr o drefn wedi troi allan i fod yn anghywir, ac yn hytrach na darparu gwybodaeth, dim ond wedi parhau ein hanwybodaeth. Mae nifer o faterion wybodaeth yna yn codi: Pam mae angen ordor? a gall  gwir drefn o bethau yn cael eu ddal? A yw cipolwg hyn yn gwasanaethu diben, hyd yn oed pan fyddant yn wallus rhaid gofyn? A yw’n ddigon bod pobl yn credu eu bod wedi cael cipolwg ar orchymyn?

#wedontknowwhatwillhappen 

“we dont know what will happen?”  

An exhibition Which plays with fun, randomness, chance, chaos and order…………….

The title fits the description and what will actually happen? you will have to come and find out…………..

the artists for the group show:

Bevis Fenner (southampton) http://www.bevisfenner.co.uk

Paul Kindersley  (London)   http://www.paulkindersley.co.uk

Mark Scott-wood  (London) http://www.markscottwood.com

Jock Mooney  (London)   http://www.jockmooney.com

and Barrie J Davies  (Cardiff)  http://www.barriejdavies.net 

An exhibition Curated by the artist Barrie J.Davies

Chaos is the total lack of organisation, and is characterised by disorder. Chaos is ubiquitous, and we humans are uncomfortable with the notion of a seemingly random universe with no discernible pattern or logic. We do not like disorder or chaos, and this is evidenced in our ceaseless necessity to categorise everything into clearly defined and explainable compartments. And when an unexplainable phenomenon presents itself, we turn to religion for answers to the innumerable mysteries that abound. “People need to believe that order can be glimpsed in the chaos of events” (Gray). However, as attested throughout history, these brief glimpses of order have turned out to be erroneous, and rather than providing knowledge, have merely perpetuated our ignorance. Several knowledge issues then arise: Why do we need order, and can the true order of things be apprehended? Do these glimpses serve a purpose even when they are erroneous must be asked? Is it enough that people believe they have glimpsed order?

#wedontknowwhatwillhappen 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s