Geraint Evans A Hermit in Suburbia. 24.04.15 – 9.05.15Noson Agoriadol: Dydd Iau 23 Ebrill 6 – 8pm Arcadecardiff: Mer – Sad 12.30 – 5.30

Mae Geraint Evans efo  ddiddordeb yn y ffyrdd yr ydym yn canfod, yn dod ar draws a chael profiad o’r byd naturiol a’i ddarllen fel tirwedd. Mae ei baentiadau ffigurol cyflogi iaith darluniadol arddulliedig i archwilio’r syniad bod tirwedd lluniad cymdeithasol a diwylliannol yn bennaf, gan ymateb i’r awdur arsylwi WJT Mitchell bod: “. Tirwedd yn olygfa naturiol gyfryngu gan ddiwylliant”

Mae ei waith yn darlunio gerddi taclus neu ffug a pharciau, canolfannau siopa a gwregysau gwyrdd maestrefol, parciau cenedlaethol a pharciau thema. Mae’r prif gymeriadau ffuglennol sy’n poblogi’r tirweddau hyn yn cynnwys gwersyllwyr metel trwm,  cerddwyr noeth a meudwyaid addurniadol.

Mae Geraint yn ymddiddori yn y gofod cymysgrywaidd  lle mae’r amgylcheddau adeiledig a naturiol yn cyfarfod ac yn ein canfyddiad cymhleth yr wylltineb. Erioed mae effaith o datblygu technolegau a thwristiaeth mas ar ein perthynas â’r byd naturiol yn agwedd bwysig arall o’i waith.

Tyfodd Geraint Evans i fyny yn Abertawe ac astudiodd ym Manceinion Polytechnig ac yr Ysgolion yr Academi Frenhinol,  gan raddio yn 1993. Mae ei arddangosfeydd unigol yn cynnwys Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Cymru 2012 Casnewydd; Oriel Wilkinson, Llundain 2000 a 2004; Chapter, Caerdydd 2001; Glynn Vivian, Abertawe 2002 a CASA, Salamanca, Sbaen 2003.

Mae ei waith wedi cael ei gynnwys mewn arddangosfeydd grŵp ym Mhrifysgol Monash, Melbourne, Awstralia 2013; CAST, Hobart, Tasmania 2012; Y Llew a’r Oen, Llundain 2013; Oriel Ceri Hand, Lerpwl 2011; Oriel Gelf, Shanghai China 2010; Canolfan Celf Seongnam, Korea 2010; ICA, Prifysgol Pennsylvania UDA 2007; Mae’r Oriel City, Prague 2004 a Yr Ymagwedd, Llundain 2003 a 1999.

Mae Geraint wedi bod yn artist preswyl yng Nghanolfan Banff ar gyfer y Celfyddydau, Canada ac, yn 2003 derbyniodd Wobr Sefydliad Pollock-Krasner a’r campfa Cymrodoriaeth Berwick. Dyfarnwyd gwobr yn yr Arddangosfa Peintio Cyfoes John Moores yn 2008.

Mae ei waith yn cael ei gynnal yn y casgliadau o Fondazione Morra Greco, Napoli;  Llysgenhadaeth Prydain, Berlin; Sefydliad cola, Ffrainc a’r Oriel Gelf Ferens, Kingston-upon-Hull. Ar hyn o bryd  ef yw Arweinydd Llwybr Dros Dro ar gyfer Paentio BA Celfyddyd Gain yn Coleg Wimbledon y Celfyddydau, Prifysgol y Celfyddydau Llundain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s