Elys John: Untitled Street. 26/08/15 – 12/09/15 Noson Agor 27/08/15. 6 – 8:00. Agorwch Mercher – Sad 12.30-5.30

Mae’r arddangosfa yn seiliedig ar y awyrgylch a adeiladwyd yn Ardal Sblot, Caerdydd. Mae John wedi bod yn creu gwaith celf sy’n seiliedig ar y ward Sblot Tremorfa am y 10 mlynedd diwethaf a bydd yr arddangosfa’n cynnwys rhywfaint o’r gwaith hwnnw.

Am flynyddoedd lawer mae wedi bod yn ymarfer gyda modelu digidol fel cyfrwng artistiaid. Hyd yma mae yr holl waith a gynhyrchwyd wedi ei hargraffu gan ddefnyddio  cynrychiolaeth 2D.

Gyda mynediad i gwneuthuriad digidol, gan ddefnyddio’r dechnoleg clonio o argraffu 3d a 2D Torri CAD Mae John yn datblygu ddarn newydd o waith

Ar gyfer y sioe yng Arcade Cardiff bydd yn creu cynrychiolaeth corfforol ‘Artist’ 3D y stryd lle bu’n byw am 20 mlynedd.

Yn ystod y sioe bydd yn datblygu’n  ymhellach y gwaith celf, gyda chymorth argraffydd 3D, gan wneud ychwanegiadau pellach i’r cyd-destun.

Mae dyblygu Cyfrifiadurol a dyblygu bob amser wedi cyfrifedig yn gryf yn ei waith celf ac mae’r sioe hon yn dod â naratif mewn i gyfnod newydd ffisegol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s