Double Top: Arcade Studio Artists

imageDouble Top: Arcade Studio Artists at ArcadeCardiff

Gordon Dalton / Lara Davies / Richard James / Hannah M Morris / Liam O’Connor

1st April – 16th April
Preview Fri 1st April 6 – 8pm
Wednesday – Saturday 12:30 – 5:30

Whilst not intentional or themed, Arcade Studios’ inaugural year has focused on painting, drawing and printmaking, with each of the artists taking a contemporary view on traditional genres such as portraiture and landscape.

Although art is not separate from the world around it or from dialogue with other media or techniques, each of the artist’s studio practices recognises its power lies in its own history, tradition, conventions and genres and looks to expand upon them.

Arcade Studios in Fairwater, Cardiff was launched in early 2015 by Arcade Cardiff Director, Robert Kennedy, as a sister organisation to the gallery. Arcade Studios provides professional quality studio provision in Cardiff in a critical and supportive environment.

To celebrate the 1st anniversary of Arcade Studios, the 5 resident studio artists exhibit together for the first time. As well as referencing the studio dart board (an essential of any successful studio), Double Top looks at the differences and shared concerns of 5 artists in their first year at Arcade.

///

1af Ebrill – 16 Ebrill
Noson Agoriadol 1af Ebrill 6 – 8pm
Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 12:30 – 5:30

Ym mlwyddyn cyntaf Arcade Studios, gwelir yr artistiaid yn ffocysu ar waith peintio, darlunio a gwaith print, gyda’r artistiaid yn creu gwaith cyfoes ar ffurfiau traddodiadol fel portreadau a thirlunio.

Er nad yw celf yn wahanol i’r byd o’i amgylch nac o ddialog â chyfryngau eraill, mae’r artistiaid yn cydnabod bod y pwysigrwydd a’r pwer yn ei hanes, traddodiad, ymddygiad a’i ddulliau ac edrychant i ehangu ar hyn yn eu gwaith.

Lanswyd Arcade Studios yn Nhorfaen, Caerdydd yn 2015 gan Rob Kennedy, cyfarwyddwr ArcadeCardiff fel corff i gyd-fynd â’r oriel. Mae Arcade Studios yn darparu stiwdios proffesiynol o safon.

I dathlu penblwydd cyntaf Arcade Studios, mae’r 5 artist yn arddangos gyda’i gilydd am y tro cyntaf. Gan gyfeirio at y bwrdd darts ( hanfodol ar gyfer unrhyw stiwdio llwyddiannus) mae Double Top yn tynnu sylw at y gwahaniaethau a’r perthynas rhwng y 5 artist yn eu blwyddyn cyntaf yn Arcade.

///

http://www.gordondalton.co.uk

Www.laradavies.com

http://www.colouredmud.com

http://www.hannahmmorris.co.uk

http://www.liamoconnor.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s