Cardiff Contemporary at ArcadeCardiff

ArcadeCardiff presents three short shows to celebrate Cardiff Contemporary.

 

 

2 ball.jpg

Dan Griffiths

I feel your pain
17.10.2016 – 22.10.2016

The city is my home, I am the flâneur, wanderer, observer. Injuries and broken limbs hinder this process and subsequently limits my engagement with built environment.

This exhibition documents many months of ongoing rehabilitation of a foot injury. A mundane routine of stretching and exercise, aiming to become strong enough to escape into the city once again, skateboard in hand.
Y ddinas yw fy nghartref, fi yw y flaneur, crwydrwr, gwyliwr. Mae anafiadau ac esgyrn toredig yn rhwystro y broses yma ac felly yn cyfyngu fy mherthynas â’r amgylchedd adeiledig. 
Mae’r arddangosfa yma yn dogfennu misoedd o ailgymhwyso ar ol anaf troed. Arfer syrffedus o ymestyn ac ymarfer corff, gan anelu i fod digon cryf i ddianc i’r ddinas unwaith eto gyda fy scrialfwrdd. 
 geneticmoo_microworld_cardiff3
Genetic Moo 
Microworld Cardiff 3
24.10.2016 – 29.10.2016
A week of digital art experimentation and free workshops. Award-winning artists Genetic Moo will be bringing their video projections, interactive artworks and digital creatures back to ArcadeCardiff for a unique exhibition. There will be creative coding workshops for kids and adults where you can program your own digital creatures which will be added into the exhibition.
Microworld Cardiff 3 : wythnos o gelf digidol arbrofol a gweithdai am ddim. Bydd Genetic Moo yn dod a’u tafluniadau fideo, gwaith celf rhyngweithiol a creaduriaid digidol yn nôl i ArcadeCardiff ar gyfer arddangosfa unigryw. Bydd gweithdai codio creadigol i blant o bob oedran ac i oedolion trwy gydol y wythnos lle bydd modd rhaglennu creaduriaid digidol eich hun a fydd yn rhan o’r arddangosfa. 
closenot3.jpg
Rich Bowers and Ric Bower
Cardiff Blow Up 
31.10.2016 – 5.11.2016
This year marks the 50th Anniversary of the cult movie ‘Blow Up’, in which a photographer’s relationship to a city’s changing culture is examined. Rich Bowers and Ric Bower offer a reworking where the original film is shattered and neutered; reduced to a series of photographic approximations of the original settings, transposed to locations in Cardiff. The video will explore
how representations of reality, photography in particular, have limited power to communicate information about their subjects.
Eleni dathlwn 50 mlynedd ers y ffilm cwlt ‘Blow Up’ sy’n archwilio perthynas ffotograffydd gyda diwylliant newidiol y ddinas. Mae Rich Bowers a Ric Bower yn cynnig ailwampiad ble mae’r ffilm gwreiddiol wedi ei dorri a’i gyweirio: cyfres o luniau agos o’r gosodiad gwreiddol, wedi’i drawsosod i safleoedd yng Nghaerdydd. Bydd y fideo yn archwilio sut mae cynyrchioliadau o wirionedd, yn enwedig ffotograffiaeth
wedi cyfyngu y pwer i drosglwyddo gwybodaeth am eu testun.

 

 

ArcadeCardiff is open 12:30 to 5:30.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s