Rhaid taw dyma’r lle doeddwn i fyth eisiau gadael’

Sinead Aldridge | Tom Banks (delwedd) | Sam Chapman | Philip Cheater | Michelle Conway | Daniel Crawshaw |Tom Down | Ilona Kiss | Arron Kuiper | Anna McNeil | Eifion Sven-Meyer | Fran Williams | Camilla Wilson | Daniel Crawshaw   Rhagolwg: Dydd Mercher Tachwedd 16eg 6-8yh Arddangosfa’n parhau tan Ddydd Gwener Rhagfyr 23ain…

This must be the place I never wanted to leave.

Sinead Aldridge | Tom Banks (image)  | Sam Chapman | Philip Cheater | Michelle Conway | Tom Down | Ilona Kiss | Arron Kuiper | Anna McNeil | Eifion Sven-Meyer | Fran Williams | Camilla Wilson | Beep Peoples prize winner Daniel Crawshaw Preview Wednesday 16th November 6-8pm exhibition continues until Friday 23rd December Open…