Rhaid taw dyma’r lle doeddwn i fyth eisiau gadael’

Sinead Aldridge | Tom Banks (delwedd) | Sam Chapman | Philip Cheater | Michelle Conway | Daniel Crawshaw |Tom Down | Ilona Kiss | Arron Kuiper | Anna McNeil | Eifion Sven-Meyer | Fran Williams | Camilla Wilson | Daniel Crawshaw

 

Rhagolwg: Dydd Mercher Tachwedd 16eg 6-8yh

Arddangosfa’n parhau tan Ddydd Gwener Rhagfyr 23ain

Ar agor Dydd Mercher – Sadwrn 12.30 – 5.30yp

 

Nod ‘This must be the place I never wanted to leave/ Rhaid taw dyma’r lle doeddwn i fyth eisiau gadael’ yw i archwilio’r syniadau o ganfyddiad, cof a pherthyn wedi’i seilio mewn lle, gofod neu amser trwy gyfrwng paent.

 

Mae sylweddoliad atgofus o’r ‘lle’ yma yn dwyn i gof canfyddiadau haniaethol. Mae argraffiadau seicolegol, cof corfforol, darnau wedi’u hail-ddychmygu ac ailgyfansoddi yn datblygu o brofiadau amlsynhwyraidd a theimlir yn ddwfn.

 

Mae’r cydnabyddiaeth o’r ‘lle doeddwn i byth eisiau gadael’ (ac efallai wedi gadael, trwy ewyllys neu reidrwydd) yn troi i mewn i ymwybyddiaeth ddofn o’r natur anniffiniol o realiti gwrthrychol. Mae hiraeth am le ac amser arall yn awgrymu hiraeth i adfer cyfanrwydd o fodlaeth.

Yn yr un modd a gall arogl, sain neu olygfa ein cludo dros dro i ganol brofiad mewn lle, felly gall y ddelwedd.

 

Mae’r arddangosfa yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau ynghlwm â Wobr Rhyngwladol Paentio Beep Cymru. Beep (Biennial Exhibition of Painting) yw’r unig arddangosfa paentio cyfoes rhyngwladol raddfa-fawr yng Nghymru, yn cymryd lle dros leoliadau gwahanol bob dwy flynedd.

Eleni roedd 49 artist a bron i 100 o ddarnau o waith yn rhan o brif arddangosfa Beep, a theithiodd o Abertawe i Wrecsam ac ynghŷd â hyn roedd rhaglen lloeren o arddangosfeydd, digwyddiadau a phreswylfeydd ledled Cymru.

 

Curadwyd gan Jonathan Powell, Cyfarwyddwr o Wobr Paentio Beep ac orielysium/elysiumgallery, Abertawe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s