Johana Hartwig: Three rivers wide

Johana Hartwig: Three rivers wide

15.02.17 – 04.03.17

 

Wednesday – Saturday, 12:30 – 5:30

Drinks: Friday 17.02.17, 6 – 8pm

Artist sessions: Saturday 18.02.17, Saturday 04.03.17

 

 

This exhibition looks at our relationship with the city’s rivers and their individual identity, as well as the language we use to describe and quantify them, it seeks to understand them both experientially and through information provided by software used to monitor and manage the waterways.  Some of the work in production has moved between matter and digital several times; the aim being to most clearly explore the city’s three watery veins, whilst conversely digital glitches picked up during this un-subjective process have been embraced as a gesture to the organic subject that it describes.  In-flux river data suspended and domesticated on embroidered fabric, half-inch symbols used as guides on OS maps enlarged and elevated, both flotsam and jetsam carried down river and buildings and wildlife reflected in the water that laps the banks indicate how we see the rivers and how they see us.

This new body of work has been generated by a period of recent research by boat and working with materials and machinery at FabLab, CSAD.

With thanks to the FabLab team, Maggie Cullinane and Nigel Williams at CSAD and the Cardiff Harbour Authority for all their kind support on this project.

 

Johana will be in the space to discuss the work on Saturday 18.02.17 and Saturday 04.03.17

 

ArcadeCardiff is an artist led contemporary art project space in the Queens Arcade in Cardiff City centre.

 

 

 

/////

 

 

 

Johana Hartwig: Three rivers wide

15.02.17 – 04.03.17

 

Dydd Mercher – Dydd Sadwrn, 12:30 – 5:30

Diodydd: Dydd Gwener 17.02.17, 6 – 8pm

Sesiynau artist: Dydd Sadwrn 18.02.17, Dydd Sadwrn 04.03.17

 

 

Mae’r arddangosfa hon yn edrych ar ein perthynas gyda afonydd y ddinas a’u unigoliaeth, ynghyd â’r iaith rydym yn defnyddio i’w disgrifio a mesur, y nôd yw i’w deall trwy gwybodaeth meddalwedd a ddefnyddwyd i arolygu a rheoli y dyfrffyrdd. Mae’r gwaith wedi symyd rhwng sylwedd a digidol nifer o weithiau; y bwriad yw archwilio gwythiennau dwr y ddinas , mae namau digidol a chasglwyd yn ystod y broses gwrthrychol yn arwydd i’r pwnc organig a ddisgrifir. Mewnlifiad o ddata wedi ei hongian a’i gartrefoli ar ddefnydd brodiog, symbolau hanner modfedd wedi eu defnyddio fel cyfeiryddion ar mapiau OS wedi eu gwneud yn fwy a’u dyrchafu, broc môr wedi teithio I lawr yr afon ac adlewyrchiad adeiladau a bywyd gwyllt yn y dwr sy’n llepian y glannau sydd yn dangos sut rydym yn gweld yr afonydd a sut maent yn ein gweld ni.

Cynhyrchwyd y  gwaith newydd yma drwy ymchwil diweddar ar gwch a thrwy weithio gyda defnydd a pheiriannau yn FabLab, YGDC.

Diolch i dîm FabLab, Maggie Cullinane a Nigel Williams o YGDC ac Audurdod Harbwr Caerdydd am eu cefnogaeth.

 

Bydd Johana yma i drafod y gwaith ar Ddydd Sadwrn 18.02.27 a Dydd Sadwrn 04.03.17

 

Gofod prosiect cyfoes sy’n cael ei redeg gan artistiaid. Caerdydd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s