Ysgrifenwyr, Artistiaid Ysgrifenedig, Beirdd, Perfformwyr: Cyfleoedd (nid) Preswyl gyda Arcadecardiff yn 2017

Ysgrifenwyr, Artistiaid Ysgrifenedig, Beirdd, Perfformwyr: Cyfleoedd (nid) Preswyl gyda Arcadecardiff yn 2017 

Mae Arcadecardiff yn ofod arddangos a gofod prosiect wedi ei leoli yn Arcêd Y Frenhines, Caerdydd. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb yn ein rhaglen ysgrifenwyr (nid) preswyl. Rydym yn chwiio am dri ysgrifennwr a fydd efo’r gallu i greu blogiau, geiriau, testun, perfformiadau, ac eraill. Gall y cynnyrch ymwneud â oriel Arcadecardiff a’r rhaglen oddi ar y safle a’r sîn gelf yng Nghaerdydd a De Cymru, ac ehangach- celf, cymdeithas, bod yn fyw, ein bywoliaeth.

Rydym yn cefnogi y rhyddid i arbrofi. Mae gan Arcadecardiff ethos ‘agored i bawb’ sydd yn cynnwys ymddygiad parchus tuag at eraill, ac ni chaniatair anffafriaeth o gwbl. Bydd rhaid i’r gwaith adlewyrchu hyn.

Mae’r tri cyfle ar gyfer:

  • Rhywun sydd a profiad a tystiolaeth o allu defnyddio geiriau/ gwaith ysgrifenedig yn eu practis artistig.
  • Rhywun sydd yn sefydlu practis arbrofol yn defnyddio geiriau/ defnydd ysgrifenedig.
  • Rhywun sydd a practis perfformiadol gan ddefnyddio geiriau.

 

Bydd cyfnod y (nid) preswyliad (ni fyddwn yn gallu cynnig lle i weithio yn anffodus) yn ddeng wythnos o hyd. Ein bwriad yw bydd y tri unigolyn yn;

  • Cyflwyno darnau o waith yn gyson i flog Arcadecardiff (o leiaf bob yn ail wythnos) yn ystod y cyfnod. Bydd yn cael ei gynnwys ar ein gwefan newydd fydd yn barod ym mis Mawrth, ymateb i arddangosfeydd yn Arcadecardiff a sioeau eraill yng Nghaerdydd ac ardaloedd cyfagos, ystyried gwaith artistiaid lleol, mynychu digwyddiadau, ymweld â stiwdios.
  • Datblygu allbwn arall tra’n gweithio gyda ni, efallai sgwrs, darlleniad, eitemau ar gyfer y wefan.  Bydd fyny i’r unigolion sut bydd y gwaith yn datblygu, ond dylai peth cynnyrch gael ei gynhyrchu tu hwnt neu ochr wrth ochr a’r blog ( a fydd, gyda llaw, yn cael ei ddarllen cyn ei gyhoeddi).
  • Cadw cysylltiad gyda Arcadecardiff drwy gydol y cyfnod preswyl.
  • Creu adroddiad byr wrth ddiweddu.

 

Y cyfnod a awgrymir yw:

10fed Ebrill – 18eg Mehefin; 19eg Mehefin – 27ain Awst; 28ain Awst – 6ed Tachwedd 2017

Rydym yn hyblyg gyda’r amseroedd uchod.

Tâl: £600 ar gyfer pob cyfle (potensial am gyllideb ychwanegol am gynorthwyo gyda digwyddiadau ayyb)

I ymgeisio: Ymgeisiwch ar gyfer un cyfle yn unig os gwelwch yn dda gan nodi pa un. Anfonwch ebost I’r cyfeiriad isod gan ddefnyddio ‘Not in Residence’ fel llinell pwnc; CV, cynnig byr (dim mwy na 500 o eiriau), dau esiampl o waith ysgifenedig, manylion cyswllt, cyfeiriad unrhyw wefan erbyn 5ed o Fawrth. Ymddiheurwn, ond gofynwn i chi ymgeisio yn Saesneg, ond gall esiampl o’r gwaith fod yn y Gymraeg neu Saesneg. Am bod ein adnoddau gweinyddiaeth yn gyfyng, os nad ydych wedi clywed yn ôl gennym erbyn y 21ain o Fawrth, cymerwch nid ydych yn llwyddianus y tro yma.

Cysylltu: arcadecardiffcic@gmail.com

arcadecardiff.co.uk                             Facebook a Twitter @arcadecardiff

 

writers-in-residence-eng-and-welsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s