New Collection:Sahar Saki 30/03/17 – 15/04/17

Sahar Saki: New Collection

Jewellery
Sahar Saki presents a new collection of bold contemporary jewellery designs, in silver and 3d printed material, derived from her current research into modern architecture. Her work features striking incorporation of geometric elements, infused by Minimalism and the Bauhaus school. The building that has specifically shaped this new collection has been the Principality Stadium (formerly known as the Wales Millennium Stadium).

Sahar originally studied Industrial design and since 2010 has concentrated on creating jewellery influenced by product design and modernist architecture.

Thursday 30/03/17 to Saturday 15/04/17
Opening Night, March 29th 6-8pm
Open Wed to Saturday 12.30 – 5.30

Sahar Saki: New Collection

Gemwaith

Mae Sahar Saki yn cyflwyno casgliad newyddemwaith cyfoes mewn arian a deunydd argraffu 3d, yn deillio o’i ymchwil diweddaraf ar bensaernïaeth modern. Mae ei gwaith yn cyfuno elfennau geometrig trawiadol, gyda ysbrydoliaeth gan Lleiafsymiaeth a Ysgol y Bauhaus. Yr adeiladdylanwadodd y casgliad newydd yw Stadiwm Y Principality (Stadiwm Mileniwm Cymru gynt).

Astudiodd Sahar Dylunio Diwydiannol ac ers 2010 mae wedi bod yn canolbwyntio ar greu gemwaith wedi ei ddylanwadu gan ddylunio cynnyrch a phensaernïaeth fodernaidd.

30/03/17 tan Sad 15/04/17
Noson Agoriadol a Modelu Gemwaith, Mer 29ain 6-8pm
Ar Agor Mer- Sad. 12.30 – 5.30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s