A-Drift: Rosanna Blatchford 19/04/17– 06/05/17

A-drift

Rosanna Blatchford is presenting her fragile studio; working in relation to her concerns as an artist and how we relate to the world around us. Collecting objects invested with personal and common memory, such as shells from particular places, the work looks at the transitory nature of the world and the idea we are all ripples on a beach as reality constantly shifts around our presence.

This sense of dislocation informs the title A-drift.

Throughout her presentation of ideas and objects at ArcadeCardiff the display will change and shift as work is placed and balanced in temporary configurations contra to the classical understanding of sculpture and the false notion of intended permanence.

The material sourced in the environment is intentionally untreated and not fashioned to any degree as it is important that we do not apply a narrative seeded by our expectations as gallery visitors. Here, Blatchford’s concerns are the nature of display and how this fabricates a narrative. In researching the methodologies of display, her work seeks to draw back to the object’s moment and truth; their position in the world at the time of their discovery.

For ArcadeCardiff, she has transposed her studio into the gallery, blurring the lines between research and resolution as the exhibition exists in a state of flux.

She will be present at points throughout the exhibition to discuss her practice.

Rosanna Blatchford graduated from University of Wales, Newport 2014.

ARCADECARDIFF Artists Residency program exists to provide space for thinking. It is not dependent on the presentation of an exhibition in the formal sense but allows a presentation of thoughts in process and a dialogue with audiences through objects and ideas. It is a place of creative and intellectual personal development for artists outside the world of expectation.

19/04/17 – 06/05/17
Wed – Sat. 12.30 – 5.30
Opening night Wed 19th. 6 – 8pm


Mae Blatchford yn cyflwyno ei gwaith stiwdio bregus sy’n unol a’i meddyliau fel artist a sut rydym yn perthyn i’r byd o’n hamgylch. Gan gasglu gwrthrychau yn glwm ag atgofion cyffredin a phersonol, fel cregyn o lefydd penodol, mae’r gwaith yn edrych ar natur byrbarhaol y byd a’r syniad ein bod yn donnau man ar draeth wrth i realiti symud o’n cwmpas.

Y datgymaliad yma sydd wedi ysbrydoli A-drift.
Bydd yr arddangosfa yn newid drwy-gydol ei chyflwyniad o syniadau a gwrthrychau yn Arcadecardiff. Bydd y gwaith yn cael ei osod a’i sefyll mewn cyfluniadau dros dro, yn gyferbynnol i’r dealltwriaeth clasurol o gerflunwaith a’r syniad ffug o barhauster. Nid yw’r deunydd o’r amgylchedd wedi’i addasu na ei drin, am ei fod yn bwysig i ni beidio gosod naratif o’n disgwyliadau fel ymwelwyr. Yma mae Blatchford yn trafod natur arddangos a sut mae’n llunio naratif. Gan ymchwilio i fethodoleg arddangos, mae ei gwaith yn mynd yn ol at ennyd a gwirionedd y gwrthrych; eu safle yn y byd pan y darganfyddwyd.

Ar gyfer Arcadecardiff, mae Blatchford wedi trawsosod ei stiwdio i’r oriel, gan daflu niwl dros ffiniau rhwng ymchwil a datrys wrth i’r arddangosfa lifo.

Bydd yn bresennol ar adegau trwy gydol y cyfnod arddangos i drafod ei phractis.

Fe raddiodd Rosana Blatchford o Prifysgol Cymru, Casnewydd 2014.

Mae rhaglen cyfnod preswyl Arcadecardiff yn bodoli i ddarparu gofod i feddwl, Nid yw yn ddibynnol ar gyflwyniad arddangosfa mewn modd ffurfiol ond mae’n galluogi cyflwyniad meddyliau mewn proses a dialog gyda chynulleidfaoedd drwy syniadau a gwrthrychau. Mae’n le i ddatblygu gallu creadigol a dealltwriaeth, tu allan i fyd o ddisgwyliadau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s