Philippa Brown: Witchcraft for Club Kids

Philippa Brown: Witchcraft for Club Kids

Wednesday 19 July – Saturday 5 August
Wednesdays – Saturdays, 12:30-5:30

Friday 21 July @ 6-8pm: opening drinks
Friday 28 July @ 2-4pm: tshirt collaging workshop – BYO tshirt!

I make paintings, assemblages and sculptures using easily manipulated, found, discarded and new materials. My approach to manufacturing and making is direct and handmade to develop a fictional response to ideas and concerns.
My process involves firstly making, choosing and assembling materials in a direct and instinctive way based on drawings and ideas and then reflecting on these initial explorations and reevaluating the work in terms of scale, texture, colour and form. I progress by adding materials and processes, dismantling, removing and remaking over time while looking to establish the character and eccentricity of the work.
These processes and working practices have evolved as a result of an interest in materials, decoration and adornment. I enjoy the dialogue and relationships between the old/new, intentional/accidental, beautiful/ugly, formal/informal.

I am presenting new work at ArcadeCardiff. The sound piece has been produced in collaboration with artist Ian Watson.

/////

Philippa Brown: Witchcraft for Club Kids


Mercher 19 Gorffennaf- Sadwrn 5 Awst
Mercher- Sadwrn 12.30-5.30

Gwener 21 Gorffennaf 6-8pm: Noson Agoriadol
Gwener 28 Gorffennaf 2-4pm: Gweithdai collage crysau-t, dewch a crysau-t eich hunain!

Rwy’n gwneud paentiadau, cydosodiadau a cerfluniau gan ddefnyddio deunydd sy’n hawdd i’w drin, deunydd wedi ei ddarganfod, deunydd newydd a deunydd wedi ei daflu. Rwy’n mynd i afael â’r pwnc yn uniongyrchol ac thrwy waith llaw i ddatblygu ymateb ffuglennol i syniadau a diddordebau.
Mae fy mhroses yn cynnwys yn gyntaf gwneud, dewis a hel deunydd at ei gilydd mewn modd reddfol ac uniongyrchol yn seiliedig ar ddarluniau a syniadau ac yna gan adlewyrchu ar yr achwiliadau cyntaf yma ac ailasesu y gwaith gan gyfeirio at graddfa, lliw a ffurf. Rwy’n symud ymlaen drwy ychwanegu deunydd a phrosesau, datgymalu, dileu ac ailwneud dros gyfnod o amser gan edrych i sefydlu y cymeriad ac echreiddiad y gwaith.
Mae’r prosesau hyn ac ymarferiad gwaith wedi datblygu o ganlyniad i fy niddordeb mewn deunyddiau ac addurniad. Rwy’n mwynhau y dialog a’r perthynas rhwng yr hen/newydd, bwriadol/damweiniol, prydferth/hyll, ffurfiol/anffurfiol.

Rwy’n cyflwyno gwaith newydd yn Arcadecardiff. Mae’r darn sain yn waith ar y cyd â’r artist Ian Watson.

Www.philippabrown.co.uk
@philippabrown1
Www.uhohwatson.co.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s