Megan Winstone: Fenyw.

Megan Winstone: Fenyw.
Private View: Thursday 31st | 6-8pm
31/08/2017 – 16/09/2017
Wed – Sat 12.30 to 5.30

Fenyw is a documentary series exploring various representations of womanhood. The photographs reflect a current zeitgeist characterized by explorations of female identity, femininity, sexuality and really awkward teenage years.

This generation of women have grown up with the Internet; this has had a profound effect on our mental stability regarding body image and acceptance. Being a woman is shit sometimes; we are still facing sexist remarks, struggling for equal pay and menstruation is treated as a taboo. Other than that bollocks, I love being a woman!

Womanhood is a state of mind and a commitment to social action.

Fenyw. Private View: Thursday 31st | 6-8pm
@meganwinstonephoto
megan_winstone

**********************

Arddangosfa – 30 Awst -16 Medi
Ar agor – Mer -Sad 12.30 – 5.30pm
Diodydd – Iau 3 Awst 6-8pm

Mae’r arddangosfa hon yn archwilio amryw o gynyrchioliadau o fod yn fenyw. Mae’r ffotograffau yn adlewyrchu zeitgeist cyfredol wedi’ nodweddu gan ymchwiliadau o hunaniaeth benywol, rhywoldeb, a blynyddoedd lletchwith yr arddegau.

‘Mae’r cenhedlaeth yma o fenywod wedi tyfu fyny yn oes y rhyngrwyd, mae hyn wedi cael effeith ddofn ar ein sefydlogrwydd meddyliol ynghylch delwedd corfforol a derbyniad. Weithiau mae bod yn fenyw yn gachu; rydym dal i wynebu sylwadau rhywiaethol, brwydro am cydraddoldeb tâl a mae’r mislif yn cael ei drin fel tabw, oni bai am hyna, dwi’n caru bod yn fenyw!

Mae bod yn fenyw yn feddylfryd ac yn ymrwymiad i weithrediad cymdeithasol.’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s