Gwenaël Bodet: Theôrô

Gwenaël Bodet: Theôrô

Friday 6.10.2017 – Saturday 28.10.2017

Wednesday – Saturday, 12:30 – 5:30

Opening drinks Friday 6.10.2017, 6 – 8pm

This title refers to the place where the gallery, the arcades, the showcases, are located: a shopping center. Theôrô refers to contemplation. So the residency begins with a piece called “Timeless landscape”, which shows a landscape where the sun never sets. There is also a game with the word “arcade” because all the work is connected to the universe of the video game. “Timeless landscape” is from a video game editor. We live in a time of travel: when we attempt to capture a culture, we generate a form of virtual reality, fantasies, but also cultural looting.

Gwenaël is working with ArcadeCardiff as part of artist exchange programme SWITCHed, for which ArcadeCardiff has partnered with Millefeuilles, Galerie Paradise and Galerie RDV in Nantes, France. SWITCHed is supported by Wales Arts International.

////

Gwenaël Bodet: Theôrô

Gwener 6.10.2017 – Sadwrn 28.10.2017

Mercher- Sadwrn, 12.30 – 5.30

Noson Agoriadol Gwener 6.10.2017, 6-8pm

Mae’r teitl yn cyfeirio at leoliad y galeri, yr arced, yr arddangosfeydd; sef ganolfan siopa. Mae Theôrô yn cyfeirio at fyfyrdod. Mae’r cyfnod preswyl yn dechrau gyda darn o’r enw “Timeless landscape”, sy’n dangos tirlun lle nid yw’r haul yn machlud, fyth. Mae’r gwaith yn gyswllt gyda’r byd gemau cyfrifiadur ac yn chwarae ar y gair ‘arcade’. Mae ‘Timeless landscape’ wedi ei greu o feddalwedd golygu gemau cyfriadur. Mewn oes o deithio, mae’r gwaith yn cael ei arddangos lle mae ymgais i ymddiwyllio, creu ffantasi a realiti rhithwir, ond hefyd lle mae lladrata yn bodoli.

Mae Gwenaël yn cyd-weithio gyda Arcadecardiff fel rhan o rhaglen gyfnewid SWITCHed. Mae Arcadecardiff wedi partneru gyda Millefeuilles, Galerie Paradise a Galerie RDV yn Nantes, Ffrainc. Mae SWITCHed yn cael ei gefnogi gan Celfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s