Matt Cook: Colour Shape Rhythm

Matt Cook: Colour Shape Rhythm

20.12.2017 – 7.1.2018

performance Saturday 23.12.2017 at 2pm

perfformiad Dydd Sadwrn 23.12.2017 am 2pm

New works by Matt Cook investigates the connection between sound, rhythm, colour and shape. The exhibition explores mathematical conceptions of sound and rhythm, and how they are connected through the the use of polyrhythms and musical consonance an dissonance. Sonic works create randomised music and poetry, while bright colours and uniform shapes are used to create a sense of harmony and order. All these things are connected, collage, sculpture and sound can all be thought of as forms of assemblage, and the show becomes an assemblage of itself. The works in the show are intended not to be viewed as individual pieces, but instead function as one exploration, each element referencing the others, with works of collage, sound, video and sculpture presenting a chain of unfinished thoughts and ideas.

Mae gwaith newydd gan Matt Cook yn ymchwilio’r cysylltiad rhwng sain, rhythm, lliw a siâp. Mae’r arddangosfa yn archwilio’r syniad mathemategol o sain a rhythm a sut meant yn gysylltedig drwy ddefnyddio polyrhythmau a chytseinedd cerddorol. Mae gwaith sonig yn creu cerddoriaeth a barddoniaeth ar hap, tra mae lliwiau llachar a siapaiu unffurf yn cael eu defnyddio i greu teimlad o harmoni a threfn. Mae’r pethau hyn yn gysylltedig. Gwelir gludwaith, cerflunwaith a sain fel ffurf o gydosodiad, ac mae’r arddangosfa yn ymddangos fel cydosodiad o’i hun. Mae’r darnau yn y sioe yno i’w werthfawrogi fel un archwiliad, yn hytrach na darnau unigol, gyda phob elfen yn cyfeirio at y gweddill. Mae’r gludwaith, sain, fideo a cerflunwaith yn cyflwyno cadwyn o feddyliau a syniadau anorffenedig.

matt cook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s