Mandy Lane: ‘nid byd, byd heb wybodaeth’ ‘a world without knowledge is no world’

17.1.2018 – 3.2.2018

drinks/diodydd 19.1.2018, 6-8pm

talk/scwrs 26.1.2018, 6-8pm

(Reflection and inspiration) Visit to The Big Pit.

Once in the pit the cage opened and we spilled out. We were met with black walls braced with wood. We were introduced to the widow maker and the coal carts, and shown where the pit ponies lived. A 9 year old girl on a school trip asked our ex-miner guide ‘Who pushed the carts?’

Women, he answered.

Brilliant! I thought.

But he continued ‘But they were stopped in 1842, too much talking. They were stopped by the same man that stopped boys going up chimneys.’  

And that was the trips first and last mention of women in the 2004 years of The Big Pit’s history.

 

This excursion inspired me to explore the largely un-mined seams of herstory, to bring to the surface the realities of Welsh mining life from a female perspective.

‘Nid byd, byd heb wybodaeth’ is a quotation from the book Our Sisters Land which, along with other texts Struggle or Starve, edited by Carol White and Sian Rhiannon Williams; an essay in Our Mothers land, counting the cost of coal by Dot Jones; and a short fictional story by Clare Potter entitled The Coping Stone, provide a focus for the research and visual response.

 

The work explores aspects of domesticity, death, sacrifice, hunger and loss.

(Adlewyrchiad ac ysbrydoliaeth) Ymweliad â’r Big Pit

Agorwyd gawell y pwll a llifasom allan. Yno roedd waliau du a phren.  Cawsom ein cyflwyno i’r ‘widow maker’, y certi glo, a lle roedd y merlod yn byw.  Gofynodd merch 9 oed oedd ar trip ysgol gwestiwn i’r tywyswr “pwy oedd yn gwthio y cartiau?”

Menywod, atebodd

Gret! Meddyliais.

Aeth yn ei flaen, “tan 1842. Daeth hyna i ben am fod gormod o siarad. Y dyn oedd yn gyfrifol oedd yr un dyn a wnaeth atal bechgyn fynd fyny simneiau”

A dyna oedd y tro cyntaf ac olaf a sonwyd am fenywod yn y 2004 o flynyddoed yn hanes y Big Pit.

Fe wnaeth y trip fy ysbrydoli I archwilio I ddyfnderoedd  ‘herstory’, i ddatgelu gwirioneddau bywyd cloddio cymreig o safbwynt menywod.

Dyfnyniad o lyfr Our Sister’s Land yw ‘Nid byd, byd heb wybodaeth’ ac mae ynhghyd a Struggle or Starve, sydd wedi ei olygu gan Carol White a Sian Rhiannon Williams, traethawd yn Our Mothers land, counting the cost of coal gan Dot Jones a stori ffuglennol gan Clare Potter o’r enw The Coping Stone , yn darparu ffocws ar gyfer ymchwil ac ymateb gweledol.

Mae’r gwaith yn archwilio’r agwedd o gartrefgarwch, marwolaeth, aberth, newyn a cholled.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s