Director – Arcade Cardiff CIC- Cyfarwyddwr

After 6 years Rob Kennedy has decided to step down as the Director of Arcade Cardiff CIC in order to work on his own artwork projects. Arcade Cardiff CIC, located within Queens Arcade in Cardiff city centre, has recently undergone a period of growth and change. Aside from our gallery space Arcade Cardiff, in 2017 we expanded into an additional space Three Doors Up and initiated an exchange programme with galleries in France. In 2018 we will be extending and consolidating this activity. During this period of exciting developments we are looking for an experienced, organised and committed Director to join our team, inject new ideas and enthusiasm and shape Arcade Cardiff CIC’s future direction.

The Director will have overall responsibility for Arcade Cardiff CIC’s two public spaces. Alongside two curators they will be oversee the scheduling and co-ordination of Arcade Cardiff CIC’s artistic activities during 2018 and into the following year. The Director will be expected to take a ‘hands on’ approach and be responsible for all logistical elements of running the spaces including: financial planning, health and safety requirements, managing the practical fabrication for exhibitions, and work closely with the volunteer coordinator and liaise with Queens Arcade management.

We are looking for a Director who can play a crucial role in supporting and developing our existing artistic activity and be willing to trial and find funding for new initiatives.

 

Further Information

For more information on the role please download the full job description:

Final Director call out EngWelsh

To apply, please send a covering letter and CV together in one PDF or Word document to arcadecardiffcic@gmail.com with the subject line Director Arcade Cardiff CIC

Application Deadline: 5pm 26 February 2018

Interviews will be held with the Arcade CIC board members at Arcade 6 March 2018

Ar ol 6 mlynedd wrth y llyw mae Rob Kennedy wedi pendefynnu camu i lawr fel Cyfarwyddwr Arcade Cardiff i weithio ar brosiectau celf ei hun. Mae Arcade Cardiff CIC, sydd wedi ei leioli o fewn Queens Arcade yng nghanol dinas Caerdydd , wedi  profi newidiadau a twf. Yn 2017 fe ehangwyd i leoliad ychwanegol sef Three Doors Up a dechreuwyd rhaglen gyfnewid gyda orielau yn Ffrainc. Byddwn yn atgyfnerthu y gweithgaredd yma yn 2018. Yn ystod y cyfnod cyffrous yma rydym yn chwilio am berson profiadol a thr efnus i ymuno â’r tîm, i gynnig syniadau newydd, brwdfrydedd ac i siapio dyfodol Arcade Cardiff CIC.

 

Bydd gan y Cyfarwyddwr gyfrifoldeb dros dwy leoliad Arcade Cardiff CIC. Gyda chymorth dau guradur, byddent yn goruchwylio y trefnu a chyd-drefniant y gweithgareddau artistig yn ystod 2018 ac i’r flwyddyn canlynol. Bydd disgwyl i’r Cyfarwyddwr fod a agwedd ymarferol a bod yn gyfrifol am holl elfennau logistaidd o gynnal y safleoedd gan gynnwys cynllunio cyllidol, gofynion  iechyd a diolgelwch, rheoli y ffabrigiadau ymarferol ar gyfer arddangosfeydd, ac i weithio’n agos gyda’r cydlynydd gwirfyddolwyr a chysylltu gyda thim rheoli Queens Arcade.

 

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr a fydd yn gallu chwarae rôl  hanfodol yn cefnogi , datblygu ac i sefydlogi arian ar gyfer cynlluniau newydd.

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y rol lawrlwythwch y disgrifiad swydd o Final Director call out EngWelsh i ymgeisio, anfonwch lythyr ymgeisio a CV mewn un PDF neu ddogfen Word i arcadecardiffcic@gmail.com gyda Director Arcade Cardiff CIC fel y llinell pwnc.

Dyddiad Cau :5pm 26 Chwefror 2018

Bydd Cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda aelodau y bwrdd yn Arcade Cardiff ar 6ed Mawrth 2018.

Final Director call out EngWelsh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s