Curadur/Swyddog Arddangosiadau Arcade Cardiff a Three Doors Up

Rydym yn chwilio am guradur/Swyddog Arddangosiadau i gymryd cyfrifoldeb am y rhaglennu ar gyfer ein safleoedd. Mae Arcade Cardiff CIC, sydd wedi ei leioli o fewn Queens Arcade yng nghanol dinas Caerdydd , wedi  profi newidiadau a twf. Yn 2017 fe ehangwyd i leoliad ychwanegol sef Three Doors Up a dechreuwyd rhaglen gyfnewid gyda orielau yn Ffrainc. Byddwn yn atgyfnerthu y gweithgaredd yma yn 2018. Yn ystod y cyfnod cyffrous yma rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau newydd i ymuno â’r tîm,

Y Cyfarwyddwr bydd yn gyfrifol am safleoedd Arcade Cardiff CIC a bydd y Curadur/ Swyddog Arddangosiadau yn gweithio gyda nhw, yn arwain y rhaglennu arddangosfeydd a phrosiectau, dewis artistiaid ac yn delio gyda cheisiadau. Ynghyd a’r Cyfarwyddwr, bydd disgwyl i’r Curadur/Swyddog Arddangosiadau fod a agwedd ymarferol ac i gynorthwyo gyda cynllunio ar gyfer anghenion logistaidd, offer a staffio, cynnal amgylchedd gweithio saff a chynorthwyo gada ffabrigiadau ymarferol ar gyfer arddangosfeydd,

Rydym yn chwilio am Guradur/Swyddog Arddangosiadau a fydd yn gallu chwarae rol hanfodol yn datblygu ein gweithgareddau artistig presennol, gan dalu sylw at ein cynulleidfa yn o gystal a magu cyfleoedd artistig.

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y rol lawrlwythwch y disgrifiad swydd o www.arcadecardiff.co.uk i ymgeisio, anfonwch lythyr ymgeisio a CV mewn un PDF neu ddogfen Word i arcadecardiffcic@gmail.com gyda CuratorExhibitionsOfficer fel y llinell pwnc.

ArcadeThreeD Curator Exhib callout Welsh

Dyddiad Cau : Gwener 9fed Mawrth 2018

Bydd Cyfweliadau yn cael eu cynnal gyda aelodau y bwrdd yn Arcade Cardiff ar 16ed Mawrth 2018.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s