Penny Hallas and Caroline Wright: Binocular

Penny Hallas and Caroline Wright: Binocular

Exhibition runs from 1 – 24 Mar 2018.

Launch Date: Thursday 1st March 2018, 6 – 8pm

Penny Hallas lives in Llangattock, Powys. Caroline Wright lives in Kettleburgh, Suffolk.

Their shared concerns are realised in work that explores the position and experience of the insider and outsider, to challenge ideas through artwork, exchange and display of objects, parallel walking, mapping of locations and other works. They have chosen the Skirrid Mountain, Monmouthshire as their site of investigation as they unpick what it means to be familiar and unfamiliar and the disturbance this causes. In this new phase of the project, the artists will explore the direct relationships between their artwork.

 Event: Afternoon of 15 March East/West exchange: artists speaking from their respective geographical areas, including an interactive reading. With Dr Adrian Healy of Cardiff University’s School of Planning and Geography.

 

ArcadeCardiff is open 12:30 – 5:30, Wednesday – Saturday

 

 …

 

 

Mae’r arddangosfa yn rhedeg o 1-24 Mawrth 2018

Dyddaiad Lansiad; Dydd Iau 1af Mawrth 2018, 6 – 8pm

 

Mae Penny Hallas byw yn Llangatwg, Powys. Mae Caroline Wright yn byw yn Kettleburgh, Suffolk.

Mae eu pryderon a rennir yn cael eu gwireddu mewn gwaith sy’n archwilio sefyllfa a phrofiad rhywun o’r tu mewn a’r tu allan, i herio syniadau drwy luniau, cyfnewid ac arddangos gwrthrychau, cerdded yn baralel, mapio lleoliadau a gweithiau eraill. Maen nhw wedi dewis Ysgyryd Fawr, Sir Fynwy fel eu safle ymchwilio, wrth iddynt ddatgelu’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn gyfarwydd ac yn anghyfarwydd â’r aflonyddwch a achosir gan hyn.

Digwyddiad– Dydd Iau 15fed Mawrth East/West Exchange gyda Dr Adrian Healy a’r artistiaid yn siarad o’i ardaloedd eu hunain gan gynnwys cyfnewidfa darlleniad rhyngweithiol

 

Mae ArcadeCardiff yn agor 12:30 – 5:30, Dydd Mercher – Dydd Sadwrn

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s