HAPTIC PV09/03 Exh:10/03-24/03

PastedGraphic-1 2

HAPTIC

Curated by Heledd C Evans

PV 09/03/18

Exh: 10/03 – 24/03/18 Open Wednesday to Saturday 12.30 – 17.30

Artists: Jessica Dent, Elin Hughes, Yixia Lin, Natasha Mitchell, Ethan Powell, Adlina Razan Ruslan, Jasper Smith, and Hamish Symonds

How many times do you walk into a gallery space and you feel distanced from the work? The way artworks are often displayed has restricted our experience of it to a limited, solely visual one, though this needn’t be the case…

HAPTIC is a collection of work from current and past students of ceramics at Cardiff School of Art and Design: Jessica Dent, Elin Hughes, Yixia Lin, Natasha Mitchell, Ethan Powell, Adlina Razan Ruslan, Jasper Smith, and Hamish Symonds.

The exhibition is displayed in such a way that invites you to engage with your full sensorium, moving away from the restraints of the white cube format. All artists use the same material, but each explore the diversity of the medium in completely contrasting ways, resulting in a varied and exciting experience.

Accompanying the work is an audio tour by curator, Heledd C Evans, guiding you through the space and encouraging you to interact with the exhibition.

HAPTIC

Curadwyd gan Heledd C Evans

PV 09/03/18

 Ar agor Dydd Mercher- Dydd Sadwrn  12.30 – 17.30

 Artistiaid – Jessica Dent, Elin Hughes, Yixia Lin, Natasha Mitchell, Ethan Powell, Adlina Razan Ruslan, Jasper Smith, a Hamish Symonds

Faint o weithiau mae rhywun yn cerdded i fewn i oriel ac yn teimlo’n bell o’r gwaith? Mae’r modd y mae gwaith celf yn cael ei arddangos wedi cyfyngu ein profiad i un sy’n hollol weledol, ond nid oes rhaid i hyn fod yn wir…

Casgliad o waith gan gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presenol cerameg Ysgol Celf a Dylunio yw HAPTIC: Jessica Dent, Elin Hughes, Yixia Lin, Natasha Mitchell, Ethan Powell, Adlina Razan Ruslan, Jasper Smith, a Hamish Symonds. 

Mae’r arddangosfa yn cael ei arddangos mewn modd sydd yn eich gwahodd i ymrwymo gyda phob synnwyr, gan symyd i ffwrdd o’r fformat ciwb gwyn. Mae pob artist yn defnyddio yr un defnydd, ond mae pob un yn archwilio amrywiaeth yn y cyfrwng mewn modd cyferbyniol, gan greu canlyniad sy’n brofiad amrywiol a chyffrous.

Yn gwmni i’r gwaith mae taith sain gan y curadur Heledd C Evans, yn eich tywys trwy’r gofod ac eich annog i rhyngweithio gyda’r arddangosfa.

HAPTIC Poster logoed 72dpi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s