Teimlo Llais (Feeling Voice): penny d jones, Gemma Green-Hope, Sally Richmond

Estynnir gwahoddiad i chi i’r Arddangosfa yn yr oriel Arcêd Caerdydd CF10 3BY. Mae’r oriel yn yr arcêd frenhinol ar bwys y Swyddfa’r Post. Enw’r arddangosfa ydy Teimlo Llais a bydd yr arddangosfa y gosodiad o gyffwrdd a gwrando o lais merched yng Nghymru. Yr esthetig yma yw’r hyn rydych chi’n deimlo a chlywed ond nad rydych yn ei weld.

 

Croeso mawr a dewch os gwelwch yn dda i’r Noson agored nos Fercher 18fed Ebrill 6yh – 8yh

Bydd yr arddangosfa yn mynd ymlaen o 19eg Ebrill – 5ed Mai. Mae’n ar agor dydd Mercher i ddydd Sadwrn 12.30 yh – 5.30 yh

 

dewch mewn i’r Arcêd Frenhines o’r fynedfa yn Stryd Working gyferbyn ag Eglwys St John, byddwch yn ofalus achos mae llawer o fyrddau a chadeiriau yno, cerddwch heibio 6 piler gyda Swyddfa’r Post ar y dde troi i’r chwith ac mae’r oriel ar y dde heibio dau neu dri piler arall, bron drws nesa i New Look ar bwys gwaelod yr esgaludur.

 

Mwy o wybodaeth, cysylltwch penny d jones ffôn 07789 622420 neu ebost llaismenywod@gmail.com


 

You are invited to an Exhibition at Arcade Cardiff CF10 3BY, arcadecardiff.co.uk, a gallery in the Queen’s Arcade near the Post Office. The exhibition is called Teimlo Llais which means Feeling Voice in Welsh. It’s an exhibition of touch and sound about the Woman’s voice in Wales. The aesthetic is what you touch and hear not what you see.

 

Please come to the opening night on Wednesday April 18th from 6pm to 8pm

The exhibition continues from Thursday April 19th til Saturday May 5th.  Open Wednesdays to Saturdays from 12.30 to 5.30

 

Come and find the gallery by entering the Queen’s Arcade at Working St opposite St John’s Church, be careful of the tables and chairs here, walk past six columns then the Post Office is on your right, then turn to your left and past two or three more columns and the gallery is on your right – almost next door to New Look and close to the bottom of the escalator.

 

For more information do contact penny d jones on 07789 622420 or email llaismenywod@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s