Past Exhibition – PAINTINGS OF PLANET EARTH

Screen Shot 2018-09-05 at 12.35.28

James Green

PAINTINGS OF PLANET EARTH

5/9/18 – 29/9/18

The world is full of things that are just beyond the reach of our senses: ghosts, UFO’s, extra terrestrials, spirits, gods, demons, portals to other universes, other dimensions, and other worlds.

From the beginning of human kind, people have used magic, religion, and art to communicate with, study, and seek the aid of these entities, and these practices are still used all over the world today.

The Paintings of Planet Earth acknowledge these forces that science can only partially explain, and are documents of real experiences that only art can communicate.

Website: http://www.jg-gallery.co.uk

Instagram: jamesgreenufo

Contact: james.green@network.rca.ac.uk

James Green

PAINTINGS OF PLANET EARTH

5/9/19 – 29/9/18

Mae’r byd yn llawn pethau tu hwnt ein synhwyrau: ysbrydion, UFOs, allfydolion, duwiau, demoniaid, pyrth i fydysawdau eraill, dimensiynau eraill a bydoedd eraill.

Ers dechrau dynolryw, defnyddwyd lledrith, crefydd a chelf i gyfathrebu, astudio, a chwilio am gymorth gan yr endidau yma, ac mae’r ymarferion yn dal i fyw hyd heddiw.

Mae The Paintings of Planet Earth yn cydnabod y grymoedd sy’n rhannol anesbonadwy yn wyddonol , ac yn ddogfennau o brofiadau go iawn a fynegai drwy celf yn unig.

Gwefan: http://www.jg-gallery.co.uk

Instagram: jamesgreenufo

Cysylltu : james.green@network.rca.ac.uk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s