Past Exhibition – Onion Town

IMG_0910.jpg

Ronnie Houselander Cook

ONION TOWN

03/10/2018 – 27/10/2018

Onion Town is a fictional bustling metropolis that is based on shapes that are found in day-to-day city life. The work aims to question whether permanent architecture is a fundamental part of the future; reimagining buildings and architecture in a way that suggests they can move under their own free will without consequence.

The growing world requires us to be flexible, so why aren’t our buildings flexible too? An interest in legs and feet has helped depict this idea of movement with plastic feet taking the place of performers.

The materials are tacky, unkempt, provisional with a throw-away aesthetic showing how quickly things can be made. Feelings of awkwardness and an interest in the anthropomorphic qualities of buildings have encouraged this explorative body of work.

Ronnie Houselander Cook

ONION TOWN

03/10/2018 – 27/10/2018

Metropolis bywiog ffuglenol wedi ei seilio ar siapiau dinesig a gwelir o ddydd i ddydd yw Onion Town. Nôd y gwaith yw i gwestiynnu a yw pensaernïaeth parhaol yn rhan hanfodol o’r dyfodol; gan ail-ddychmygu adeiladau a phensaernïaeth mewn ffordd sy’n awgrymu y gallent symud ar ben eu hunain heb ganlyniadiadau.

Mae’r byd yn ein mynnu i fod yn hyblyg, felly pam nad yw ein adeiladau yn hyblyg hefyd? Mae diddordeb mewn traed a choesau yn gymorth i bortreadu y syniad o symudiad gyda thraed plastig yn cymryd lle perfformwyr.

Mae’r deunyddiau yn taci, bler, dros dro gyda aesthetig tafladwy sy’n dangos pa mor gyflym mae pethau yn gallu cael eu creu. Mae teimlad o letchwithdod a diddordeb yn rhinweddau anthropomorffig adeialdau wedi hybu y gwaith ffrwydrol yma.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s