Past Exhibition – Future Possible

Yellow Back Books

Future Possible

01/11/18 – 24/11/18

 

Yellow Back Books began in 2015 with the intention to connect with a network of artists, publishers, readers and distributors, and explore a collective conversation around artist books. Yellow Back Books has recently re-grouped as a collaboration between Becca Thomas, Louise Hobson, Freya Dooley and Clare Charles and together, they’ll be in residence at Campfa between November 1st – 24th 2018.

Approaching this residency as a piece of speculative fiction, the group will return to initial intentions and collectively explore ways of pre-enacting future possible forms, narratives and scenarios for Yellow Back Books. The opening event will mark the beginning of this residency and their collaborative dialogue with artists Cinzia Mutigli and Melissa Appleton.

Following a period of making experimental video works that reference ideas from The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman, Cinzia Mutigli will present Singing up front, an exhibition of works in development including posters and text that have emerged from her recent residency at Hospitalfield, Arbroath.

Melissa Appleton’s collaboration with Yellow Back Books will draw on her recent project Quite Suddenly Your Smile is an Architecture (2016/17), an exhibition of the poetry and publishing projects of Jeff Nuttall staged at Broadleaf Books, Abergavenny and developed during Melissa’s recent Henry Moore Institute Visiting Research Fellowship.

www.yellowbackbooks.org

• • •

Yellow Back Books

Future Possible

01/11/18 – 24/11/18

Lansiad Preswyl – Dydd Iau 1af Tachwedd, 6 – 8pm

Fe gychwynnodd Yellow Back Books yn 2015 gyda’r bwriad o gysylltu â rhwydwaith o artistiaid, cyhoeddwyr, darllenwyr a dosbarthwyr, ac archwilio sgyrsiau cyfunol am lyfrau artist. Mae Yellow Back Books wedi ail-gyfuno yn ddiweddar, fel casgliad rhwng Becca Thomas, Louise Hobson, Freya Dooley a Clare Charles a gyda’i gilydd, byddent yn preswylo yng Nghampfa rhwng 1af -24ain Tachwedd 2018.

Mae’r enw Yellow Back Books yn cyfeirio at ‘Yellow Backs’, enghraifft gynnar o lyfrau cloriau papur rhad argraffwyd ar gyfer y cyhoedd a’u dosbarthu i siopau gorsafoedd trenau. Roedd Yellow Backs yn cynnwys storiâu ffuglen ac antur, llawlyfrau addysgol a bywgraffiad, ac roeddent yn chwarae rôl gritigol yn democrateiddio’r byd cyhoeddi. Fe gychwynnodd Yellow Back Books gyda’r cynnig bod llyfrau artistiaid yn gallu darparu rôl debyg yn democrateiddio’r byd elit o wrthrychau celf; maent yn fwy fforddiadwy, yn fwy cludadwy a phersonol, gan olygu eu bod yn symudol- i’w cael eu dosbarthu neu eu cadw.

Gan drin y preswylfa fel rhan o ffuglen fyfyrgar, mae’r grŵp am ddychwelyd at fwriadau cynnar ac archwilio ffyrdd o rhag-ddangos ffurfiau posibl a ddaw, naratif a senarios ar gyfer Yellow Back Books. Bydd hyn yn rhedeg yn baralel i ddialog agored cydweithredol gydag artistiaid Cinzia Mutigli a Melissa Appleton.

Yn dilyn cyfnod o greu gwaith fideo arbrofol sy’n cyfeirio at syniadau o The Yellow Wallpaper gan Charlotte Perkins Gilman, Bydd Cinzia Mutigli yn cyflwyno For the time being, toriadau, arddangosfa o waith yn cynnwys posteri a thestun sydd wedi ymddangos o’i phreswylfa ddiweddar yn Hospitalfield, Arbroath.

Bydd cydweithrediad Melissa Appleton gyda Yellow Back Books yn tynnu ar ei phrosiect diweddar Quite Suddenly Your Smile is a Architecture (2016/17), arddangosfa o farddoniaeth a phrosiectau cyhoeddi Jeff Nuttall, wedi ei lwyfannu yn Broadleaf Books, Y Fenni a’i ddatblygu yn ystod Cymrodoriaeth Ymchwil Ymweliadol yn Henry Moore Institute.

http://www.yellowbackbooks.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s