Current exhibition – Small Worlds

Nathan Mullis 

Small Worlds

11/01/19 – 02/01/19

Opposed to a direct evocation to form and texture, Mullis’ work could be described as ambiguous, almost fictitious in its contrived representation of geological landforms. Rooted in glaze experimentation and manipulation the work is ingrained in material sensibility and utopic romanticisms; perhaps delusions of the ‘perfect’ glazed specimen. The peculiarity, beauty, and elegance of the work or otherworldy objects lie in the viewer’s subjective elucidations and assumptions of what these objects may be or illustrate.

The process itself is a rigorous battle to achieve material textures that represent my immaterial and material memories. These memories conjure themselves as animated representations of volcanos and meteorites juxtaposed against sensuous experiences exploring building sites, growing up near the woods and the objects that dominate both those spaces. As memory itself is a consistent recollection of past experiences, what we know of the past can never be true and thus like Chinese whispers, these material representations become distorted in their configuration.
Bydoedd Bychain

Yn wahanol i ysgogi i four a gwead yn uniongyrchol, gellid disgrifio fy ngwaith yn amwys ei naws, yn ffugiol bron o ran ei gynrychiolaeth wreiddiol o dirffurfiau daearegol. Mae fy ngwaith wedi’i seilio ar arbrofi a thrin gwydr, ac mae synwyrusrwydd materol a rhamantiaeth iwtopaidd yn rhan reddfol ohono; yn lledrith o’r gwydr’ perffaith’ o bosibl. Mae priodoledd, harddwch a cheinder y gwaith neu wrthrychau arallfydol yn dibynnu ar esboniadau a thybiaethau goddrychol yr unigolyn o ran beth y gallai’r gwrthrychau fod neu’r hyn y manet yn ei ddangos.

Mae’r broses ei hun yn frwydr galed i gael gweadau deunydd sy’n cynrychioli fy atgofion materol ac anfaterol. Mae’r atgofion hyn yn ymddangos yn gynrychioliadau o losgfynyddoedd a meini mellt wedi’u hanimeiddio, wedi’u cyfosod á phrofiadau synhwyrus o archwilio safleoedd adeiladu fy nhad, o dyfu i fyny ger y goedwig a’r gwrthrychau blaenllaw y mannau hynny. Gan fod y cof ei hun yn atgof cyson o brofiadau’r gorffennol, ni all yr hyn a wyddom am y gorffennol byth fod yn wir
ac felly, fel gém sibrwd stori, gwyrgam yw’r cynrychioliadau materol hyn o ran eu ffurfweddiad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s