Current exhibition – Criw Celf

A2 Criw Celf 

Central South Wales

(Bridgend, Cardiff, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil and Vale of Glamorgan)

11/01/19 – 02/01/19

We believe art is not a luxury but an essential part of our shared humanity, which begins in childhood. Participation in the visual arts gives young people a voice, offering critical tools for reflecting and interpreting the world around them and leads them to be more compassionate, creative and empowered adults.

The Criw Celf summer school is a scriwcelfpecial opportunity for 25 selected young artists to immerse themselves in the visual arts – collaborating with extraordinary artists who teach across our CriwCelf programme – in after school clubs, weekend courses, life drawing.

With multiple sessions to choose from, talented young artists have the opportunity to explore and learn new materials and skills in a supportive environment where they make creative decisions, honing their focus, collaborating with peers—and acquiring new skills they can take with them back to school.

 

Criw Celf Summer School Artist teachers 

Lucy Dickson – Illustration

Alyn Smith – Printmaking

Claire Cawte – Textiles

Justin Kennaugh – Film

Anne Gibbs – Ceramics

Tom Pitt – Painting & Drawing

 

 

A2 Criw Celf 

Canol De Cymru

(Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Bro Morgannwg)

11/01/19 – 02/01/19

Rydym yn credu i’r carn nad moeth mo celfyddyd ond rhan hanfodol o’n dynoliaeth ar y cyd, sy’n cychwyn ym more ein hoes. Mae cymryd rhan yn y celfyddydau gweledol yn rhoi llais i bobl ifanc, yn cynnig offer beirniadol i adlewyrchu a dadansoddi’r byd o’u cwmpas ac yn eu cymell i fod yn oedolion mwy trugarog, creadigol a grymus.

Cyfle arbennig yw ysgol haf criw celf i bump ar hugain o artistiaid ifainc dethol ymdrwytho yn y celfyddydau gweledol – yn cydweithredu ag artistiaid hynod sy’n dysgu ar hyd ac ar led ein rhaglen Criw Celf – mewn clybiau ar ôl ysgol, cyrsiau penwythnos, lluniadu byw.  

Mae yma sesiynau rhif y gwlith i ddewis o’u plith ac mae cyfle i artistiaid ifainc dawnus chwilio a dysgu deunyddiau a sgiliau newydd mewn amgylchfyd cefnogol lle maen nhw’n gwneud penderfyniadau creadigol, yn canolbwyntio’n fanylach, yn cydweithredu â’u cymheiriaid – ac yn magu sgiliau newydd y gallan nhw fynd â nhw’n ôl i’r ysgol i’w canlyn. 

 

Athrawon o Artistiaid Ysgol Haf Criw Celf 

Lucy Dickson – Darlunio

Alyn Smith – Gwneud Printiau

Claire Cawte – Tecstilau

Justin Kennaugh – Ffilm

Anne Gibbs – Cerameg

Tom Pitt – Peintio a Lluniadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s