Residency opportunity – deadline 8 Feb 2019

LATEST OPPORTUNITY 

We are offering an artist a six month residency in the Arcade//Campfa studio from February to August 2019, resulting in an exhibition/event in the gallery space.

Arcade//Campfa is an artist-led contemporary project space and gallery in Cardiff’s Queens Arcade shopping centre. We support emerging and established artists, and act as a platform for artists to create work and experiment.

As artist in residence you will have access to the spacious studio beneath the gallery, alongside the mentorship, support and guidance of gallery staff and associated artists. You will be given the opportunity to see and partake in the day-to-day running of the galleries and events, and to meet and work with exhibiting artists and associates with the gallery. 

At the end of the residency you have the opportunity of a show or event in one of our gallery spaces, if that is something that fits with your practice.

For further information or to apply contact george@arcade-campfa.org. Please send a written statement no longer than one page of A4 along with a CV, links to websites and/or no more than 8 images.

Deadline for receipt of applications 08/02/19. Applicants will be contacted for interviews by 15/02/19. 

CYFLE DIWEDDARAF

Rydym yn cynnig cyfle preswylfa i artist yn stiwdio Arcade/Campfa o Chwefror i Awst 2019, gan orffen gydag arddangosfa/digwyddiad yng ngofod yr oriel.

Gofod prosiect a galeri sy’n cael ei redeg gan artistiaid yw Arcade/Campfa, wedi ei leoli yng nghanolfan siopa Queens Arcade. Rydym yn cefnogi artistiaid newydd a rhai sefydledig, ac yn gweithredu fel platfform ar gyfer artistiaid i greu ac arbrofi.

Fel Artist preswyl, bydd modd defnyddio’r stiwdio eang o dan y galeri, ynghyd a derbyn cyngor, cefnogaeth ac arweiniad gan staff y galeri ac artistiaid cysylltiedig. Bydd cyfle i weld a chymryd rhan yn rhedeg a rheoli’r galerïau a digwyddiadau dydd i ddydd, a chyfle i gyfarfod a gweithio gydag artistiaid sy’n arddangos a chyfeillion y galeri.

Ar ddiwedd y cyfnod preswyl bydd cyfle i arddangos yn un o’r galerïau, os oes gofod gweddus.

Am fwy o wybodaeth neu i ymgeisio cysylltwch â george@arcade-campfa.org. Anfonwch ddatganiad dim hirach na un tudalen A4 a CV, dolenni i wefannau a/neu dim mwy na 8 llun.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau 08/02/19. Byddem yn cysylltu ag ymgeiswyr i drefnu cyfweliadau erbyn 15/02/19.

whatsapp image 2019-01-17 at 16.38.51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s