TEMMAH Paramedrau. 9.3 – 14.3. Perfformiad peintio gyda Exoskeleton/ Dogfennaeth Fideo a Digwyddiad Agored.Amseroedd Perfformiad 09.03.15 – 12.03.15. 12 – 2pm. Digwyddiad agoriadol13.03.15 6 – 8pm temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Datganiad Artist: Perfformiad arbrofol gan ddefnyddio  allsgwerbwd gyda  6 fraich, yn sownd ynghyd â asgwrn cefn sbring plygiedig gyda brwsys wedi ei bolltio at ddiwedd y breichiau sy’n cael eu trochi mewn i bedwar bwced o emwlsiwn llwyd ac yna mewn symudiadau corfforol sydd yn cael ei ystumio fydd yr allsgwerbwd yn cymhwyso’r  paent syth…

9.3 – 14.3 TEMMAH ‘Parameters’, an experimental performance with an exoskeleton Painting performances daily 12-2pm Video installation/open event 13.3, 6-8pm temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Artists statement An experimental performance with 6 exoskeleton arms, attached together with a bendable sprung backbone with brushes bolted to the end of the arms that are dipped in to four buckets of Grey matt-emulsion and then in gestured body movements the exoskeleton applies the paint directly to the walls of the arcade shop space….

Jason Pinder: Be chi’n gweld yw gyd sydd yna 05/12/14 – 27/12/14 Sgwrs gyda’r Artist 18:00 – 19:00 10.12.14. Rhagolwg 18:00 – 20:00 12.12.14. Ar agor Mercher- Sadwrn 12.30 – 5.30yh

Jason Pinder: Be chi’n gweld yw gyd sydd yna 05/12/14 – 27/12/14 Sgwrs gyda’r Artist  18:00 – 19:00 10.12.14. Rhagolwg 18:00 – 20:00 12.12.14 Mae’r arddangosfa hon yn gweld gweithiau sydd yn rhan o edau cysyniadol parhaus. Ymyriadau cerfluniol syml ac yn gryno gan ddefnyddio yr hyn sy’n bodoli i edrych ar, ystyrir, diswyddo, cofio…