TEMMAH Paramedrau. 9.3 – 14.3. Perfformiad peintio gyda Exoskeleton/ Dogfennaeth Fideo a Digwyddiad Agored.Amseroedd Perfformiad 09.03.15 – 12.03.15. 12 – 2pm. Digwyddiad agoriadol13.03.15 6 – 8pm temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Datganiad Artist: Perfformiad arbrofol gan ddefnyddio  allsgwerbwd gyda  6 fraich, yn sownd ynghyd â asgwrn cefn sbring plygiedig gyda brwsys wedi ei bolltio at ddiwedd y breichiau sy’n cael eu trochi mewn i bedwar bwced o emwlsiwn llwyd ac yna mewn symudiadau corfforol sydd yn cael ei ystumio fydd yr allsgwerbwd yn cymhwyso’r  paent syth…

9.3 – 14.3 TEMMAH ‘Parameters’, an experimental performance with an exoskeleton Painting performances daily 12-2pm Video installation/open event 13.3, 6-8pm temmah-rebecca-hammett.squarespace.com

Artists statement An experimental performance with 6 exoskeleton arms, attached together with a bendable sprung backbone with brushes bolted to the end of the arms that are dipped in to four buckets of Grey matt-emulsion and then in gestured body movements the exoskeleton applies the paint directly to the walls of the arcade shop space….

John Abell: VENA CAVA. 31/07/14 – 16/08/14

  New large scale wood block prints Opening Night 31/07/14 31/07/14 – 16/08/14 Open Wed – Sat 12.30 – 5.30   “Woodcut” yw prif ffocws Abell. Mae ei waith yn gymleth ond eto’n ddramatig sydd yn anarferol gyda gwaith o’r fath. Mae’r pren a ddefnyddwyd wedi eu hachub o sgipiau a safleoedd adeiladu ayyb Anaml…

CAAPO Ends 27/07/14

CAAPO : Formal Interference web: http://www.creativeassault.org/FORMAL-INTERFERENCE 17/07/14 – 27/07/14 Open Wednesday to Sunday 12.30 to 5.30  New works by artists; Kathryn Ashill, CAAPO, Lee Campbell, Jamie Davies, John O’Hare, Paul Rooney, Spazi Docili & Brychan Tudor – exploring themes of appropriation, contamination and corruption.      

Beth Greenhalgh – BLOODY POETRY

  BLOODY POETRY Beth Greenhalgh The scene is taking place within a shop, within a shopping centre. The scene will involve body, sound, sculpture, text and voice. Behind the scene a relationship with  a seagull is formed. The scene: So I open my mouth and you look inside. It is enlarged now and easy to…

Microworld 2

MICROWORLD ARCADIA 2   Event occurred Monday 26/05/14 – 31/05/14 Performance and digital live events   Another chance to enter a digital ecosystem of interacting artworks at ArcadeCardiff. This year’s show will include work by Genetic Moo, Sean Olsen, Myles Leadbetter, Jockel Liess, Sean Clark, Banfield&Rees, Gudrun Sigridur Haraldsdottir, Radio Arts and Julia Schauerman  Peski  http://www.peski.co.uk/  Sean Olsen…