Press Enquires

 

For any Press Enquiries please contact: arcadecardiffcic@gmail.com

 

About Arcadecardiff: Established in 2011, Arcadecardiff is an artist-led CIC which supports young, emerging and established artists. It presents exhibitions from its project spaces based in the Queens Arcade, Cardiff. This location brings contemporary practice and the public together for creative dialogue around the nature of art, society, the values and issues that concern all of us as people living today. Three Doors Up is an associated project space managed as part of Arcadecardiff. Arcadecardiff’s Director and founder is Robert Kennedy who developed Arcadecardiff with Morgen Hall to support artists through offering time and space for developing ideas and encouraging new work.

Amdan Arcadecardiff: Wedi’i sefydlu yn 2011, mae Arcadecardiff yn CIC dan arweiniad artistiad sydd yn cynorthwyo artistiaid ifanc, sy’n dod i’r amlwg ac wedi sefydlu. Maent yn cyflwyno arddangosfeydd o’i gofodau prosiect yn Arcêd y Frenhines, Caerdydd. Mae’r lleoliad hwn yn dod ag arferion cyfoes a’r cyhoedd at ei gilydd ar gyfer deialog creadigol o gwmpas natur celf, cymdeithas, y gwerthoedd a’r materion sy’n peri pryder i bawb ohonom ni fel pobl sy’n byw heddiw. Mae Three Doors Up yn ofod prosiect yn gysylltiedig a reolir fel rhan o Arcadecardiff. Cyfarwyddwr a sylfaenydd Arcadecardiff yw Robert Kennedy a ddatblygodd Arcadecardiff gyda Morgen Hall i gefnogi artistiaid trwy gynnig amser a gofod i ddatblygu syniadau ac annog gwaith newydd.

image: Phil Cheater